foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Wychowawcy i opiekunowie

KADRA INTERNATU

Kadra pedagogiczna internatu posiada wysokie kwalifikacje - jest doświadczona, kompetentna i stale doskonali swój warsztat pracy. Ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby uczniów, uwzględniając ich możliwości psychorozwojowe. Dewizę kadry stanowi postawa otwartości, zrozumienia i empatii wobec wychowanków.

 

Wychowawcy to osoby życzliwe, okazujące ogromne zainteresowanie problemami młodzieży, będące partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Na bieżąco udziela wsparcia oraz starają się stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanka - zarówno w sferze intelektualnej, emocjonalno-moralnej, jak i fizycznej. Dzięki ich pracy opiekuńczo wychowawczej, młodzież ma poczucie bezpieczeństwa, jest zintegrowana, a stworzone warunki i atmosfera - przypominają im dom rodzinny.

 

Wychowawcy Opiekunowie Nocni:

Anetta Sikorska

Roman Dudek

Emilia Horak

Rafał Jakimczuk

Dariusz Wieliczko

 

Anna Adamczyk

 

Ewa Wyszomirska

 

Malwina Grabarska

 

 

Copyright 2023  Internat ZSB